Directie openbare veiligheid

De Directie openbare veiligheid (DAS) is de gecentraliseerde steuneenheid die alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie verschillende vormen van versterking biedt op het vlak van genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR). Dit geldt met name voor de teams en gespecialiseerde middelen ter voorkoming en oplossing van gewelddadige of gevaarlijke situaties. DAS werd opgericht in 2015 en versterkt in 2016 naar aanleiding van de aanslagen. De directie maakt het mogelijk om sneller en doeltreffender op te treden tegen vele vormen van bedreiging op het hele nationale grondgebied.  

Directie openbare veiligheid

Opdrachten en actieterrein

 

Genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR)  

DAS levert eenheden te voet en te paard om: 

  • de openbare orde te handhaven: manifestaties, stakingspiketten, voetbalwedstrijden, festivals, carnavals enz. 
  • de openbare orde te herstellen: gewelddadige manifestaties, rellen, schermutselingen enz. 

 

Federale interventiereserve (FERES)  

De Directie openbare veiligheid stelt een nationale interventiereserve ter beschikking van de Geïntegreerde Politie die 24 uur per dag en 7 dagen op 7 inzetbaar is. Deze gespecialiseerde en veelzijdige eenheid bestaat uit opgeleid en getraind personeel dat is uitgerust met specifieke middelen en bescherming. Ze kan aantreden in een lokaal GBOR-dispositief om bij te dragen aan het goede beheer van voorspelbare of onverwachte gebeurtenissen. 

Bewijsteam  

Het bewijsteam bestaat uit specialisten die zich in de menigte kunnen integreren om te observeren, te identificeren en aanhoudingen te verrichten. Met behulp van multimediamiddelen verzamelt het team bewijselementen en kan het, indien nodig, tot aanhouding overgaan. 

Team preuves

 

Steun te paard 

De politie te paard kan worden ingezet om de ordehandhaving te verzekeren tijdens geplande of onverwachte grootschalige gebeurtenissen. De politie te paard staat eveneens in voor de beschermings-, preventie- en bewakingsopdrachten in de vorm van patrouilles. De ruiter is overal inzetbaar (bossen, stranden, duinen ...), eerbiedigt het milieu, is zeer aanspreekbaar en heeft een hoog en goed gezichtsveld. De politie te paard heeft eveneens een protocollaire rol omdat ze de koninklijke escortes (ERKE) verzekert.  

ERKE

Presentatieclip

Heb je een interesse voor gepensioneerde politiepaarden?  

Wij zijn regelmatig op zoek naar een goede huisvesting voor de paarden van de Federale Politie die 'met pensioen' zijn. 

 

Wordt jouw paard onze volgende collega?

Als je een paard bezit en je wenst het te verkopen, zijn wij wellicht geïnteresseerd om de nieuwe eigenaar te worden.

 

Sproeiwagens 

Deze interventievoertuigen maken een behoedzaam en progressief gebruik van dwang mogelijk bij het genegotieerde beheer van de openbare ruimte. De sproeiwagens zijn uitgerust met digitale camera's en een wateraandrijvingssysteem om een menigte uit elkaar te drijven. De Directie openbare veiligheid beheert alle sproeiwagens van de Federale Politie. 

Sproeiwagens 

 

Armoured Personnel Carrier (APC)  

De APC is een gepantserd interventievoertuig voor het beveiligde transport van politieagenten in of buiten gevaarlijke zones. Met behulp van zijn schop kan het ook obstakels en barricades uit de weg ruimen om de doorgang vrij te maken. Tot slot stelt een interventieplatform de politieagenten in staat om op hoogte in te grijpen, maar ook om een gebouw snel en veilig te ontruimen. 

APC

 

Politieversperringen  

Politieversperringen zijn onlosmakelijk verbonden met ordehandhaving. Ze helpen om de afstand te bewaren die nodig is om menigten in te dammen en gebieden te isoleren. Er zijn verschillende soorten hindernissen zoals betonblokken, modulaire hekken of Friese ruiters.  

Politieversperringen  

 

Camera’s  

De Directie openbare veiligheid beschikt over een mobiel camerabewakingssysteem dat ze gebruikt in het raam van de opdrachten van bestuurlijke politie voor het beheer van menigten en gebeurtenissen. De high-definition camera's bieden 360° zicht, in real time en 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Ze betekenen een echte meerwaarde voor de ondersteuning van het commando. 

Caméra

 

Lock-onteam  

Het Lock-onteam zet dispositieven op om personen los te maken die zich vrijwillig aan obstakels vastmaken of vastketenen om als menselijke schilden te fungeren. De specialisten zijn in staat om op een veilige manier vergrendelingssituaties op te lossen, met name tijdens activistendemonstraties.  

Team Lock-on

 

Werking

 

Enkele cijfers over DAS  

150 voertuigen 

​110 paarden

​5000 operationele opdrachten per jaar 

 

Onze leuze: Marcus  

MARCUS #LetsCallUsMarcus  

Specialized but Multitask  

                  Real Added value  

        Innovative Reinforcement  

 Oriented to the Community  

        Controlled Use of force  

           Together Strong  

 

De ambities van DAS  

DAS zet momenteel vooral in op de opleiding van haar personeel om via de federale reserve permanente gespecialiseerde steun te bieden. In de toekomst wil de eenheid haar expertise ontwikkelen en meewerken aan de evolutie van het beroep door middel van innovatieprojecten (GBOR-actiemodi, uitrusting, voertuigen ...). De integratie van nieuwe technologieën (artificiële intelligentie ...) staat centraal. DAS levert al op maat gemaakte oplossingen voor beeldopname in functie van de context en de omgeving. De directie ontwikkelt bovendien momenteel een dispositief van regie voor een optimale ondersteuning van de politie-entiteiten in het hart van de gebeurtenissen. Ze neemt deel aan alle projecten (raden, werkgroepen, onderzoek en ontwikkeling, operationele testen ...) die bijdragen tot deze evolutie die exponentieel snel verloopt.  

Om deze uitdagingen aan te gaan en te anticiperen op de toekomst, heeft DAS besloten om vooral en actief te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers die over deze ambities beschikken.  

 

Profielen en competenties 

Om bij de Directie openbare veiligheid aan de slag te kunnen, volstaat het basisprofiel. Heb je een goede dosis gezond verstand en beschik je over normale fysieke capaciteiten? Dan kan DAS je een breed scala aan mogelijkheden bieden.   

DAS heeft als grootste voordeel dat het een grote tweetalige eenheid is met een grote verscheidenheid aan opdrachten. Het voornaamste onderscheid wordt bepaald door je keuze tussen de cavalerie en de infanterie.   

Of het nu gaat om patrouilles, ordediensten of een koninklijk escorte, de ruiters zitten sowieso het merendeel van de tijd te paard.   

De infanteristen zijn bezig met de andere, al dan niet, gespecialiseerde opdrachten. Er zijn de arrestatieopdrachten die iets meer fysieke vaardigheden vergen. Daarnaast zijn er genoeg andere opdrachten die eerder een portie gezonde interesse en zin voor initiatief vereisen. Van een radio-operator worden bv. andere kwaliteiten verwacht dan van een lid van een Lock-onteam. Voor al die opdrachten worden interne opleidingen georganiseerd. Om eraan deel te nemen, moeten de personeelsleden een intern selectieproces doorlopen.   

DAS dient zich als steuneenheid steeds aan te passen aan de frequent veranderende sociopolitieke realiteit op het terrein.   

Heb je meer interesse voor de bestuurlijke opdrachten? Ben je een beetje sportief en wens je te leren omgaan met de verschillende gespecialiseerde middelen van DAS die voor het genegotieerde beheer van de openbare ruimte ingezet worden? Onze leden zijn werkzaam op heel het Belgische grondgebied.   

Het allerbelangrijkste om goed te functioneren bij DAS is een positieve, gemotiveerde, beschikbare, bekwame, flexibele en polyvalente ‘teamplayer’ te zijn.