Algemene directie van de gerechtelijke politie

Haar activiteit streeft naar het opsporen van de criminele fenomenen, of de verschijningsvormen, het tijdig aanmelden aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico dat criminele feiten gepleegd worden, het uitvoeren van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en het aanpakken van criminele organisaties.

De uitdaging van de diensten van de Algemene directie van de gerechtelijke politie is de identificatie van de criminele netwerken en dadergroepen, alsook de destabilisering ervan. Deze uitdaging wordt verwezenlijkt dankzij kwaliteitsvolle onderzoeken die de identificatie van een maximaal aantal daders met bewijselementen toelaten, om ze ter beschikking van de gerechtelijke autoriteiten te stellen.

De onderzoeken worden voornamelijk op gedeconcentreerd niveau uitgevoerd, nl. in de gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP). De onderzoekers worden door het administratieve en logistieke kader bijgestaan en door de centrale directies en de gespecialiseerde diensten van de Algemene directie van de gerechtelijke politie ondersteund. De door de diensten van de Algemene directie van de gerechtelijke politie voorgestelde operationele steun bestaat in een gespecialiseerde gerechtelijke expertise en in middelen die in het kader van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie ingezet worden.

Opsporings- of gerechtelijke onderzoeken gebeuren onder de leiding van de bevoegde gerechtelijke overheden. In de arrondissementen gaat het om de procureur des Konings en de onderzoeksrechters en op federaal niveau, om het Federaal Parket.

DGJ