De commissaris-generaal

Eerste hoofdcommissaris Eric Snoeck bekleedt de functie van commissaris-generaal sinds 18 april 2024.

Eric SNOECK

Contactgegevens

Eerste hoofdcommissaris Eric Snoeck
Commissaris-generaal van de Federale Politie 
Adres: Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL
E-mail: cgc.webcare@police.belgium.eu

 

Eric Snoeck benoemd tot commissaris-generaal van de Federale Politie

In december 2022 besloot eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker om zijn mandaat van commissaris-generaal van de Federale Politie niet te verlengen.  Op 15 juni 2023 liep zijn ambtstermijn af. Eerste hoofdcommissaris Eric Snoeck nam de dagelijkse leiding van de Federale Politie ad interim op. Op 27 maart 2024 werd hij door de regering officieel benoemd tot commissaris-generaal van de Federale Politie. Zijn mandaat van vijf jaar is ingegaan op de dag van zijn eedaflegging op 18 april 2024.

Eric Snoeck begon zijn loopbaan in 1997 bij de toenmalige rijkswacht. Hij bekleedde verschillende functies bij de centrale diensten in Brussel, bij de Federale Politie in Eupen en hij was achtereenvolgens directeur operaties en gerechtelijk directeur bij de Federale Gerechtelijke Politie in Luik. Van 2019 tot 14 juni 2023 was hij directeur-generaal van de gerechtelijke zuil van de Federale Politie.