Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

De Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DAO) is het eerste aanspreekpunt voor alle gebeurtenissen die een impact hebben op de openbare orde en de veiligheid op het Belgische grondgebied.

Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

Opdrachten en actieterrein

Deze directie beheert de versterking inzake personeel en middelen om te antwoorden op de steunaanvragen van de diensten van de Geïntegreerde Politie. Als entiteit van de Algemene directie bestuurlijke politie draagt DAO bij tot het goede verloop van gebeurtenissen met internationale uitstraling en/of van grote omvang alsook tot het beheer van elk incident dat de openbare orde en de veiligheid kan verstoren. 

 

Werking

De Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie bestaat uit volgende diensten: 

 • de dienst Intelligence speurt de sociale netwerken af naar oproepen tot acties die de openbare orde en veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Deze dienst onderhoudt ook verschillende contacten met alle politiediensten en interne en externe partners. Het doel is zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de groeperingen en gebeurtenissen. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt in politierapporten bestemd voor de verantwoordelijken van de verschillende ordediensten. 

   
 • de dienst ANPR houdt een voortdurend bijgewerkte lijst bij met de nummerplaten van de voertuigen die gebruikt worden door personen die de openbare orde zouden kunnen verstoren. Wanneer een gekend voertuig voorbij een ANPR-camera vlakbij een gebeurtenis rijdt, meldt de dienst dit onmiddellijk aan de verantwoordelijke van de ordedienst voor de betrokken gebeurtenis. Op verzoek kunnen de leden van deze dienst ook een specifiek voertuig opsporen om de route of mogelijke locatie ervan te kennen.    

   
 • de dienst Versterking is verantwoordelijk voor de inzet van de gespecialiseerde steun, met name verleend door de motorrijders van de Federale Wegpolitie of de Directie openbare veiligheid (sproeiwagen, videoteam, politie te paard enz.). Deze dienst beheert ook de personeelsversterking voor de verschillende politiezones van het land. In bepaalde gevallen kunnen de studenten in opleiding eveneens ingezet worden. Wanneer alle mogelijkheden op het gebied van personeel en materiaal uitgeput zijn, kan via de bestaande samenwerkingsakkoorden een beroep worden gedaan op de buurlanden (vooral de Benelux).    

   
 • de dienst Permanentie is het eerste aanspreekpunt voor alles wat in België gebeurt. Bij elk incident met een mogelijke impact op de openbare orde moet de dienst Permanentie de juiste diensten en personen zo snel mogelijk informeren en de nodige maatregelen nemen.    

   
 • de cel Sport zorgt voor de opvolging van de gekende (risico-)supporters en hun bewegingen of het overmaken van de informatie aan de (nationale of internationale) politiediensten waar deze gebeurtenissen plaatsvinden.     

   

Andere activiteiten, zoals de coördinatie van de aanpak van fenomenen, vereisen een (gedeeltelijk) politieantwoord, bijvoorbeeld het fenomeen van transmigratie. 

 

Competentieprofiel 

Zodra de kandidaat-politieagenten de basisopleiding aan een politieschool voltooid hebben, kunnen ze bij DAO solliciteren. Er zijn geen andere opleidingen vereist. De nieuwe personeelsleden van DAO zetten hun leerproces voort in de eenheid zelf.  

 

Meer weten ...  

Clips en audiovisueel materiaal