Federale Politie

De Federale Politie staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Ze oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en bestaat uit:

  • het commissariaat-generaal
  • 3 algemene directies
    • de algemene directie bestuurlijke politie
    • de algemene directie gerechtelijke politie
    • de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie
  • met zowel centrale directies en diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de arrondissementen.