Campagne Wederzijds Respect

Elkaar beter kennen voor meer wederzijds respect

Mensen zijn bang voor het onbekende. Elkaar (beter) leren kennen, zorgt voor meer respect tussen individuen. Deze gedachte zette de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, de Algemene Directie Civiele Veiligheid, de sociale dienst van de politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de Federale Politie ertoe aan de campagne 'Wederzijds Respect' op te zetten. Het doel: het vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsberoepen verhogen.  De boodschap van die campagne: "Wie elkaar beter kent, respecteert elkaar meer".

WederzijdsRespect

In dat verband heeft de Federale Politie ervoor gekozen om verschillende artikels te publiceren op haar sociale mediakanalen, met verschillende thema's rond respect voor burgers en collega's. 

Je kunt de thema's in 2022 hier vinden:

Op initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken vonden er ook gefilmde ontmoetingen plaats met verschillende veiligheidsactoren. Zo hebben twee jongeren politieagenten van de zone Zuid ontmoet.

 

De campagne 'Wederzijds Respect' beoogt een positieve dialoog tot stand te brengen tussen burgers en vertegenwoordigers van de veiligheidsberoepen. Toch moet iedereen zijn steentje bijdragen. Wij nodigen je dan ook uit om met onze politiemensen te komen praten wanneer je hen ontmoet of om naar onze infosessies te komen. Want samen komen we er!

Alle video's over de campagne Wederzijds Respect zijn terug te vinden op Youtube.