Federale Gerechtelijke Politie

De Federale Gerechtelijke Politie is een gespecialiseerde politie die zich voornamelijk richt op de strijd tegen de georganiseerde misdaad - in welke vorm dan ook. Ze voert complexe onderzoeken op een supra-lokaal niveau en levert steun en expertise aan de ganse Geïntegreerde Politie alsook aan  nationale en internationale partners.