Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) voert gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en ondersteunt deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

De directie ontwikkelt de programma’s die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit …) of van topics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.

Ze levert een hooggespecialiseerde steun door het detecteren en verbaliseren van kinderporno, het identificeren van voertuigen of onderdelen van voertuigen, het steunen van de strijd tegen de hormonen en ten slotte het beveiligen en adviseren bij het ontmantelen van sites waar drugs worden geproduceerd.

Als centrale directie verzekert DJSOC de dienstverlening in het domein van de terrorismebestrijding.

De directie ontwikkelt en ondersteunt de implementatie van tools met het oogmerk bij te dragen tot het destabiliseren en/of ontmantelen van criminele organisaties en dadergroepen.

Ze verzekert hoogdrempelige onderzoeken in de domeinen die behoren tot de bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Corruptie (publieke omkoping, fraude en openbare aanbestedingen …), de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (momenteel fiscale fraude, sociale fraude en witwassen) en de Federal Computer Crime Unit (computercriminaliteit, namelijk aanvallen op kritieke infrastructuur). Ze levert steun inzake informaticacriminaliteit.

Ze is ook belast met de operationele criminele analyse in de genoemde domeinen en met het opstellen van de normen hiervoor.