Cookies

Introduction

Cookies picto

  Cette politique est d’application sur les pages des sites de la police belge.

Attention! Lorsqu’un lien vous mène vers un autre site web, un autre site portail, une application en ligne ou un réseau social, c’est aux conditions de traitement des données à caractère personnel de ces services que vous devez vous référer.

De politiezone Komen-Waasten maakt deel uit van de nieuwe politieorganisatie die is bedacht in het kader van de politiehervorming en meer in het bijzonder van de wet inzake de gestructureerde geïntegreerde politiemacht op twee niveaus van 7 december 1998.

Deze wet organiseert het politielandschap op twee niveaus: de federale politie en de lokale politie.

De federale politie bestaat uit een algemeen politiekantoor, drie algemene directoraten en gedecentraliseerde diensten op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen.

De Lokale Politie is georganiseerd in honderdtal politiezones. Deze zones kunnen het grondgebied van een of meer gemeenten bestrijken. We spreken van mono of pluricommunautaire politiezones.

De Komen-Waasten Locale Politiezone is een monocommunale Police Zone.

Geïntegreerde werking

Gemeenschapspolitie

De hervorming van de politiediensten maakt deel uit van een innovatief cultureel kader: community policing of community oriented policing. De gemeenschapspolitie weerspiegelt de filosofie achter de wettigheid en de houding van de geïntegreerde politie, maar ook haar verankering en dus haar positie in onze samenleving.

Het concept is gebaseerd op vijf pijlers:

Externe oriëntatie

De politie staat niet tegenover de maatschappij, maar maakt er deel van uit; ze is geïntegreerd in de maatschappij. Dankzij deze integratie wordt de politie zich snel en volledig bewust van wat er op het gebied van veiligheid en levenskwaliteit gebeurt, rekening houdend met de verwachtingen en behoeften van de bevolking.

Probleemgericht werken

Deze pijler heeft betrekking op de identificatie van mogelijke oorzaken van criminaliteit. De politie grijpt niet alleen repressief in, maar probeert ook de verantwoordelijke factoren te identificeren en daar (tijdig) en duurzaam op in te spelen.

Het partnerschap

Deze pijler verwijst naar de overtuiging dat de politie niet alleen verantwoordelijk is voor de veiligheid en de kwaliteit van het leven. Veiligheidszorg is een keten waarin de verschillende partners de schakels vormen van een integrale en geïntegreerde aanpak.

Motivering (rapportage)

Deze pijler vereist de invoering van mechanismen waarmee de politie verantwoordelijk kan worden gesteld voor haar optreden en de manier waarop zij probeert te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de samenleving die zij dient.

Vermogende betrokkenheid, verantwoordingsplicht

Dit concept houdt in dat er mogelijkheden moeten worden gecreëerd voor zowel politiemensen als verschillende bevolkingsgroepen om samen te werken bij het aanpakken van problemen op het gebied van veiligheid en kwaliteit van leven.

Zowel de Lokale Politie als de Federale Politie voeren hun taken uit in de geest van de gemeenschapspolitie.

Hoewel de Lokale Politie en de Federale Politie autonoom werken, werken ze nauw samen en vullen ze elkaar aan. Zij zorgen voor de functie van geïntegreerde politie.

Structuur

Geen enkele tekst legt de lokale politiediensten een standaard organisatieschema op, maar om een minimale dienstverlening aan de bevolking te garanderen, bepaalt het Koninklijk Besluit van 17.09.2001 de zeven functies die moeten worden vervuld. De werkingsregels en de organisatie van de lokale politiekorpsen moeten bijdragen tot de optimale uitoefening van deze hieronder ontwikkelde functies:

  •     ontvangst;
  •     buurtwerk;
  •     interventie;
  •     politiebijstand aan slachtoffers;
  •     onderzoek en lokaal onderzoek;
  •     Verkeer;
  •     wetshandhaving.