Bevoegdheden van het Politiecollege

De bevoegdheden van het Politiecollege zijn :

  • uitoefenen van het bestuur en het gezag op de lokale politie;
  • uitoefenen van het tuchtgezag op de personeelsleden;
  • oproepen van de Politieraad;
  • organiseren van de tewerkstelling van het personeel;
  • inzake openbare aanbestedingen, kiezen van de manier waarop de opdrachten m.b.t. het dagelijks beheer worden goedgekeurd, voor zover een bevoegdheidsafvaarding van de Politieraad bestaat;
  • voorstellen tot stemming binnen de Politieraad van de begroting en de jaarlijkse rekeningen;
  • opstellen van de betalingsmandaten voor de uitgaven;
  • aanduiden van de Secretaris van het Politiecollege van de zone.

Het Politiecollege van de Zone Zuid vergadert in principe om de twee weken.