Actualités

Algemeen Politiereglement - Règlement général de Police

Nederlandstalige versie

Version française

Er werd ook een informatieve folder opgesteld die aan de hand van een aantal voorbeelden een beter inzicht van het reglement tracht te brengen.
Un document utilisant des exemples a été établi pour vous donner une meilleure vue d'ensemble du règlement.

Wezembeek

Inspecteur Joshua Collas

0472 23 83 95

joshua.collas@wokra.be

Ban-Eik

Inspecteur Virginie Hermans

0472 23 83 94

virginie.hermans@wokra.be

Verkeer_logoVerkeersdienst

De verkeerspolitie is waarschijnlijk bij het brede publiek de meest bekende doch misschien ook de minst beminde dienst. De laatste jaren heeft de verkeersproblematiek aan belang gewonnen, wat zich heeft vertaald in het veelzijdige takenpakket van de lokale verkeerspolitie. Naast een preventief luik staat de verkeerspolitie o.a. in voor :

    Lokale Politie WOKRA heeft constant (24u/24 - 7 dagen/7) minstens 1 patrouille op het terrein. Deze patrouille verzekert alle dringende en niet-dringende interventies 'op het terrein'. Het C.I.C. (Communicatie- en InformatieCentrum) te Leuven ontvangt de noodoproepen van de dienst 101 evenals de doorgeschakelde telefoongesprekken (buiten de openingsuren) afkomstig van ons algemeen nummer 02/766.18.18 en geeft die door aan de patrouille met dienst