Verkeersovertreding-Bericht

Uw voertuig is vandaag door onze diensten gecontroleerd en geverbaliseerd op basis van een overtreding op bepalingen van de Wegcode 
(Koninklijk Besluit 01/12/1975) en/of het Algemeen politiereglement (APR) van de stad Moeskroen. Een proces-verbaal zal u per post toegezonden worden.

Meer info : Politie Moeskroen - Henri Debavaystraat, 25 te 7700 MOESKROEN

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question? Contactez-nous via le formulaire de contact ou par téléphone au 056 863 000.