MyPolice-App - Toegangkelijkheidsverklaring

Accessibility Webplatform Toegangkelijkheidsverklaring van de mobiele toepassing van de Belgische politie.

De Belgische politie streeft ernaar haar mobiele applicaties voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een handicap. Om die reden proberen we de toegankelijkheidsnormen vastgelegd in de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties zo goed mogelijk na te leven.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de mobiele applicatie van de Belgische politie.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd op 7 april 2021 opgesteld.

De evaluatie van deze mobiele toepassing met betrekking tot de naleving van de eisen van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 is uitgevoerd op basis van

  • xxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxx

Conformiteit met de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) omvatten de toepasselijke normen voor toegankelijkheidseisen voor mensen met een handicap.

We streven ernaar om de mobiele applicatie van de Belgische politie in overeenstemming te brengen met de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze mobiele toepassing wordt regelematig gecontroleerd via een Accessibility check ontwikkeld door XXXXXXXXX.

Feedback en contactgegevens

Indien u tijdens het gebruik van onze mobiele applicatie andere informatie (PDF, afbeelding ...) of webpagina's tegenkomt die voor u niet toegankelijk zijn, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij zouden graag uw mening kennen over onze inspanningen om onze mobiele applicatie toegankelijker te maken.

Als u opmerkingen of vragen heeft over de toegankelijkheid van de mobiele applicatie van de politie, kunt u contact opnemen met de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen. Contacteer het Team Accessibility van de mobiele applicatie

Procedure om de naleving van de bepalingen te garanderen

Als u vindt dat u geen antwoord hebt gekregen op uw vragen, kunt u uw ontevredenheid uiten via de webpagina (on)tevreden over onze diensten.