Kijk Uit in Tunnels

Sam 23.05.2015 - 19:00

In een tunnel zijn er veel extra risicofactoren aanwezig, zoals de nabijheid van de tunnelwand, hellingen, het wegverloop, de zichtafstand ... Het is dan ook niet te verwonderen dat het aantal letselongevallen in Brusselse tunnels aanzienlijk is. Bovendien doen er zich ook veel pechgevallen voor waarbij, net zoals bij ongevallen, voertuigen op de weg blijven stilstaan. Hierdoor komt de doorstroming in het gedrang en is het risico op bijkomende ongevallen bijzonder hoog. Kijk Uit geeft vandaag een aantal nuttige tips om veilig in tunnels te rijden.

Contactez-nous

Appel urgent
101