Laatste nieuws

Geïntegreerde Politie herdenkt overleden collega’s

De Geïntegreerde Politie huldigt vandaag een gedenkplaat in als eerbetoon aan collega’s die  tijdens de dienst overleden zijn.
Familieleden van de overleden politiemensen woonden deze intieme plechtigheid bij.
Deze inhuldiging valt symbolisch samen met de 20ste verjaardag van de wet op de Geïntegreerde Politie, die dateert van 7 december 1998.