Laatste nieuws

*

Ondanks het feit dat de woninginbraken in de politiezone Zuiderkempen jaar na jaar dalen, blijft uw lokale politie investeren in preventie en proactief optreden ter voorkoming.
Iedere woninginbraak is er immers 1 teveel! Niet zelden blijven slachtoffers getraumatiseerd en verweesd achter. Wat nu?