Je wil gebruikmaken van of een inname van het openbaar domein?

In het gecoördineerd politiereglement vind je bepalingen om de openbare orde, rust en veiligheid in Leuven te garanderen. Er is bijzondere aandacht voor het gebruik of de inname van het openbaar domein. Meer info op de website van de stad Leuven.

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question? Contactez-nous via le formulaire de contact ou par téléphone au 071 59.76.30.