Je wil een activiteit (fuif, cantus, feest) organiseren?

Het politiereglement van de stad Leuven bepaalt dat alle fuiven, td's, optredens, cantussen, feesten en andere gelijkaardige activiteiten in een horecazaak, waarbij geluid wordt geproduceerd, al dan niet elektronisch versterkt, of waarbij mogelijks een verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid mag worden verwacht, 14 dagen voor de voorziene aanvang ervan, gemeld moeten worden aan de politie.

De melding moet alle gegevens van de organisator vermelden: identiteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer.

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question? Contactez-nous via le formulaire de contact ou par téléphone au 071 59.76.30.